Hva som er det viktigste vi kan lære i skolen kan selvfølgelig diskuteres høyt og lavt. Mange mennesker har ulike meninger, men vi ser nå en økende tendens til at foreldre mener skolen bør ta et større ansvar i selve oppdragelsen, da barna tilbringer en god del av sin tid i skolen.Foreldre lærer barna ansvar, skolen lærer barna fagI de «gode, gamle dagene», da jevnlig skolegang ble innført i Norge, vet vi at lærerne hadde både en underforstått og en lov-/regelstyrt rett til å disiplinere barna, både fysisk og psykisk. Dette ble da ansett som viktig for å holde orden i klasserommene og i skolegården. I dag har lærerne verken ansvar for eller tillatelse til noen særlig grad av disiplin, da systemet nå fungerer slik at lærerne gir tilbakemeldinger til foreldrene, og foreldrene tar diskusjonen med egne barn. Det har alltid vært et overordnet mål med skolegang at barna skal bli presentert for praktisk lærdom i skolen, slik som å lese, skrive, tegne og regne, samt at de skal få informasjon om resten av verden.Fri barneoppdragelse – et forstyrrende elementDet er liten tvil om at det for noen få tiår siden ble veldig populært med fri barneoppdragelse. Dette er ikke noe som fagmiljøet støtter, da de aller fleste som jobber med barn ser det som nødvendig for barn å ha grensesetting. Det virker ikke som en rettferdig løsning å ha fri barneoppdragelse hjemme, for så å forvente at skolen skal klare å implementere de reglene man selv ikke setter i familiesammenheng. I skolen er det nødvendig med regler som er felles for alle, slik at det er mulig å skape et samhandlingsmiljø som gagner de fleste typer elver og studenter under skoletiden.