Det finnes mange måter å nærme seg et materiale på, og hvert eneste fag har sitt eget oppsett og sin egen «kode» som man må lære seg å enten bruke eller knekke. Dermed blir ditt første steg som student å få oversikt over faget du skal lese, og dette kan du gjøre på flere måter. Mange velger å gå gjennom og løse gamle eksamensoppgaver, noe som i veldig mange tilfeller gir deg en fin oversikt over hva som er «tilfeldige» temaer på eksamener, og hva som så godt som alltid er med. Det finnes mange gode studieteknikker som man kan anvende.

Bruk Oslo-metoden for bedre kontroll over pensum

For å ha en mulighet til å huske noe som helst av det som er viktig, har Olav Schewe satt opp en punktliste som han har kalt OSLO:

  • Oversikt, det vil si at du ha oversikt over teksten du skal lese. Det kan være lurt å lese gjennom sammendraget, og å se på overskriftene. Sett en grense på 5 minutter på å få en grov oversikt.
  • Spør. Å stille spørsmål er en rask og direkte vei til å fokusere på det som er viktig i en tekst, en artikkel eller et kompendium.
  • Les – det er nå tid for å lese teksten du har foran deg, og dette blir en mer målrettet lesetid, da du vet hva du skal holde fokus på: Forståelse.
  • Oppsummering. En veldig viktig del, som mange studenter dessverre enten ikke er klar over, eller undervurderer. Gi deg selv en mulighet til å gjengi stoffet med dine egne ord, det gjør det mye lettere å huske!

I tillegg er det viktig å utfordre seg selv til å lese raskere, slik at du bruker mindre tid på pensum – alt som trengs er trening!